Bibelundervisning 4. april

Tema: «Hva med antikrist?». Tom Teien taler. Velkommen kl 19:30 👍🏻

Jesus er veien, sannheten og livet