Formiddagstreff 3. april

Andakt og sang av Merry Westbye og Astrid Hansen, mat og utlodning. Velkommen kl 11:00 😊

Jesus er veien, sannheten og livet