Formiddagstreff 6. februar

Samling med god bevertning, andakt og utlodning.

Jesus er veien, sannheten og livet