Gudstjenester på nett

I disse tider sender NLM en rekke gudstjenester live på nett. Følg med på nlm.no og facebook.

På nett og facebook finnes også en rekke tilbud til barn. Sjekk blant annet nlm.no (digital søndagsskole), sondagsskolen.no og søndagsskole med Chris og Øystein på facebook.

Jesus er veien, sannheten og livet