Inspirasjonssamling i Tønsberg

Velkommen til inspirasjonssamling for NLM Vestfold på Misjonshuset i Tønsberg! Hans Johan Sagrusten kommer og deler solid undervisning om Bibelens troverdighet. Inger Elise Kjøndal synger. Det er bibelfortelling, lek, film og konkurranse for barna. Salg av pizza, kaffe og kaker. Vi tror dette kan bli til inspirasjon og kan skape glede over fellesskap på tvers av generasjoner, mindre fellesskap og kommunegrenser. Velkommen!

Jesus er veien, sannheten og livet