Månedens misjonsfelt: Øst-Afrika

Mange mennesker bor i områder hvor det av ulike grunner er vanskelig å nå ut med evangeliet. Likevel må vi gå til dem. Les mer om arbeidet NLM driver i Øst-Afrika.

Jesus er veien, sannheten og livet