Middag på Solåsen

Søndag 13. mars kl 14.00 er du velkommen til middag på Solåsen.
God mat, sosialt fellesskap og mulighet for befaring på det nye internatet.
Glimt/historier fra Solåsen ved Kåre Sanna.
Minstepris for voksne er kr. 100,- og barn kr. 50,-.
Ingen påmelding

Jesus er veien, sannheten og livet