Møte søndag 4. august avlyst

Første møte etter sommerferien blir dessverre avlyst pga sykdom. Vi prøver igjen søndag 11. august :)

Jesus er veien, sannheten og livet