Søndagsgudstjeneste kl 11:00

Velkommen på møte søndag 13. september. Alf Petter Hammersmark taler. Det blir søndagsskole for barna – til og med Gulliver fra Søndagsskolen Norge blir med.

Jesus er veien, sannheten og livet