Søndagsmøte 1. oktober

Hjertelig velkommen til gudstjeneste kl 11:00. Kåre Sanna taler og Inger Elise Kjøndal Ekström synger for oss. Det er søndagsskole og som vanlig liker vi litt å bite etter møte.

Jesus er veien, sannheten og livet