Søndagsmøte 10. september

Marcus Wallin fra «Åpne dører Norge» kommer og taler. Det blir søndagsskole for barna og så skal vi feire nattverd sammen. Etter møte blir det sikkert noe veldig godt å bite i.

Jesus er veien, sannheten og livet