Søndagsmøte 11. juni

Curt Westmann taler. Sang og musikk; Cecilie Kringlebotten Hermundsplass og Rune Hermundsplass og det blir Søndagsskole for barna. Hjertelig velkommen!

Jesus er veien, sannheten og livet