Søndagsmøte 20. november

Velkommen til møte søndag kl 11:00. Anne Toril taler og det blir søndagsskole for barna.

Jesus er veien, sannheten og livet