Søndagsmøte 21.aug

Velkommen til søndagsmøte kl 11. Hans Tore Leithe taler over temaet «Virkelig fri – på Ordets grunn!», og det blir sesongstart for søndagsskolen.

Jesus er veien, sannheten og livet