Søndagsmøte 23. juni

Jon Georg Fiske fra region øst kommer og taler. Søndagsskole og noe å bite i. Hjertelig velkommen skal DU være!

Jesus er veien, sannheten og livet