Søndagsmøte 26. mars

Brødrene Ydstebø kommer. Even, Eivind og Edvin bidrar med tale, sang og musikk. Det blir søndagsskole for barna. Velkommen kl 11:00.

Jesus er veien, sannheten og livet