Søndagsmøte 28. april

Velkommen til søndagsmøte kl 11. Hans Tore Leithe taler og det blir søndagsskole og nattverd!

Jesus er veien, sannheten og livet