Søndagsmøte 28. januar

Hans Anton Eklund taler, det blir søndagsskole for barna og etter møte blir det noe å bite i. Hjertelig velkommen kl 11:00

Jesus er veien, sannheten og livet