Søndagsmøte 29.januar

Velkommen til møte søndag kl 11:00. Kåre Sanna taler og det blir søndagsskole for barna.

Jesus er veien, sannheten og livet