Søndagsmøte 29.mai

Velkommen til søndagsmøte 29. mai kl 11:00. Martin Lindhjem taler. I tillegg har Martin med seg ett team som vil være med å delta på møtet.

Jesus er veien, sannheten og livet