Søndagsmøte 3. oktober

Åse Karlsen taler og det blir søndagsskole for de minste. Hjertelig velkommen på møte kl 11:00!

Jesus er veien, sannheten og livet