Søndagsmøte 31. oktober

Velkommen til søndagsmøte kl 11:00. Håkon Ruud Kringstad taler, og det blir søndagsskole for barna!

Jesus er veien, sannheten og livet