Søndagsmøte 5. mai

Sven Arne Lundeby taler. Søndagsskole for barna og etter møte blir det noe å bite i.

Varmt velkommen kl 11:00

Jesus er veien, sannheten og livet