Søndagsmøte med Curt Westman

Hjertelig velkommen til søndagsmøte 16. august kl 11:00. Curt Westman kommer og taler.

Jesus er veien, sannheten og livet