Søndagsmøte med dåp

Søndag 29. august kl 11:00 er det søndagsmøte. Frode Granerud taler og dattera til Kristoffer og Ida Skuggedal døpes. Hjertelig velkommen!

Jesus er veien, sannheten og livet