Søndagsmøte med Ernst Jan Halsne

Søndag 21. November klokken 11:00 er det søndagsmøte. Det blir søndagsskole for barna.

Jesus er veien, sannheten og livet