Søndagsmøte med nattverd

Velkommen til møte søndag 13. oktober kl 11:00. Fredrik Hector kommer og taler, og det blir nattverd og søndagsskole. Kom!

Jesus er veien, sannheten og livet