Søndagsmøte med nattverd

Velkommen på møte søndag 10. november kl 11:00. Terje Bjørntvedt taler. Vi feirer nattverd og det blir søndagsskole!

Jesus er veien, sannheten og livet