Søndagsmøte med Nattverd

Velkommen til møte 8. mars kl 11:00. Hans Anton Eklund kommer og taler. Søndagsskole for barna og noe å bite i blir det også. Hjertelig velkommen!

Jesus er veien, sannheten og livet