Søndagsmøte med Tore Vågen

Søndag 15. november taler Tore Vågen. Det blir dessverre ikke søndagsskole for barna pga covid-situasjonen. Velkommen skal du være uansett ?

Jesus er veien, sannheten og livet