Søndagsmøte på Sportskapellet Sky

Bedehuset står som ansvarlig for møte søndag 8. september kl 11:00. Bli med opp til Sportskapellet da vel! Ut på tur, aldri sur.

Jesus er veien, sannheten og livet