Sønsdagsmøte 17. september

Johan Leirvik taler, det blir søndagsskole for barna. Etter møte blir det mest sannsynlig noe å bite i. Velkommen kl 11:00.

Jesus er veien, sannheten og livet