Spikk & sprett, onsdag 28. oktober

Husk barneklubb for 3-5 klasse. Barnen kan gjerne ta med venn. Følg med på Facebook for mer informasjon.

Jesus er veien, sannheten og livet