Velkommen til Solåsens dag

5. september. Møte kl 15.00.
Sonja Leirvik taler. Sang av Britt Vittersø og Tom Teien. Kaffe og kaker etter møtet. Ingen påmelding.

Jesus er veien, sannheten og livet