Årsmøte 11. mai kl 19:00

Hjertelig velkommen til årsmøte! Nytt styre skal velges, vi ser tilbake på et spesielt år og blikker inn i fremtiden til Verningen Bedehus. Årsmøte foregår på Bedehuset og smittevern overholdes.

Jesus er veien, sannheten og livet