Barnekor 7. desember

Alle barn mellom 4-10 år kan samles kl 17:30-18:30 på bedehuset: det blir sang!

Jesus er veien, sannheten og livet