Formiddagstreff 5. desember kl 11:00

Tom Teien kommer med andakt og selger bøker fra Lunde Forlag. Mat og utlodning blir det og. Velkommen 🤗

Jesus er veien, sannheten og livet