Bibelcamp på Solåsen

Bibelcampen starter med kveldsmøte mandag 17. juli kl. 19:00 og avslutter etter formiddagsmøtet søndag 23. juli kl. 10:30.Les mer her

Jesus er veien, sannheten og livet