Sommermøte 16. juli

Velkommen til møte søndag 16. juli. Besøk fra TFU-Leiren på Solåsen. Tom Teien taler og det blir nattverd.

Jesus er veien, sannheten og livet