Bønnemøte, småbarnstreff og strikkekafé!

Husk at det er mange aktiviteter på Bedehuset utenom søndagsmøtene. Det er mange som engasjerer seg og det er vi veldig takknemlige for. Denne uken er det bønnemøte på tirsdag, småbarnstreff på onsdag og strikkekafé på torsdag. Kom kom!

Jesus er veien, sannheten og livet