Søndagsmøte med Sven Arne Lundeby

Søndag 16. februar kommer Sven Arne Lundeby og taler. Søndagsskole er det også! Varmt velkommen

Jesus er veien, sannheten og livet