En uke full av aktiviteter 🙌🏻

Det er mange ting som skjer på besehuset. Mandag 1. november er det formiddagstreff, tirsdag 2. november er det bønnesamling, onsdag 3. november samles barna for småbarnstreff og torsdag er det bibelundervisning. Anne Toril kommer og taler. Tema: Mika! Uken

Jesus er veien, sannheten og livet