Formiddagstreff mandag 6. mars

Velkommen. «I ord og toner». Det blir utlodning og pizza!

Jesus er veien, sannheten og livet