Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff kl 11:00. Det blir en andakt ved Øyvind Christoffersen, sang av Helge og Frode og selvfølgelig bevertning og utlodning.

Jesus er veien, sannheten og livet