Møteuke 24-29 oktober

Det er møteuke sammen med Sandefjord og Vollen Misjonssamband. Taler er Øyvind Samnøy, og første møte blir det sang av Frode Rauan og Helge Lindhjem.
Øyvind bor i Luster i Sogn, driver gård med sauer. Han er halvtidsforkynner ( vinterhalvåret) i Misjonssambandet Vest. Gift med Wenche og de har 5 barn.

Jesus er veien, sannheten og livet