Søndagsmøte med Tore Vågen

Søndag 22. oktober taler Tore Vågen. Det blir søndagsskole for barna. Velkommen skal du være kl 11:00.

Jesus er veien, sannheten og livet