Månedens misjonsfelt august: Norge

NLMs mange fellesskap i Norge er grunnstammen i misjonsarbeidet. Men de er også arenaer der mennesker i vårt eget land får oppleve å bli sett, og hvor de får møte Jesus.

Jesus er veien, sannheten og livet