Søndagsgudstjeneste 29. august

Hjertelig velkommen til gudstjeneste kl 11:00. Ørjan Byberg kommer og taler. Opplegg for barna blir det også. Kom kom!

Jesus er veien, sannheten og livet