Søndagsgudstjeneste med søndagsskole

Velkommen til møte søndag 11. oktober. Fredrik Hector taler og det blir søndagsskole for barna. Etter møte blir det noe å bite i. Velkommen!

Jesus er veien, sannheten og livet