Søndagsmøte + søndagsskole 12. september

Dette blir et «delemøte», da taleren har meldt avbud.


Tenk gjerne igjennom om du har noe du lar lyst til å dele med fellesskapet.

Jesus er veien, sannheten og livet